Maak online een afspraak

Intakeformulier

  Upload hier je ingevulde intake formulier (Let op! Alleen pdf is mogelijk)

  Om de tijd bij de eerste afspraak zo efficient mogelijk te gebruiken, kun je alvast het intakeformulier downloaden en meesturen. Dit gaat als volgt:

   

  1. Download hier het intake formulier.
  2. Sla het bestand op op je computer.
  3. Vul het formulier in. Het zijn klikbare tekstvelden. Sla opnieuw op.
  4. Upload het bestand in het contactformulier.

  Verzekeringen en verwijzingen

  Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspolis worden de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Controleer dit altijd van te voren. Kijk op www.zhong.nl  voor een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen die behandelingen van bij de Zhong aangesloten therapeuten vergoeden.

  Verwijzing
  U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

  Eigen risico
  De kosten worden niet verrekend met uw eigen risico.

  Medicijngebruik

  Mocht u medicijnen gebruiken, gaarne een lijst meenemen met de namen van de medicijnen. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.

  Annuleren Afspraak
  Mocht u een afspraak willen annuleren, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen anders worden er kosten in rekening gebracht. U kunt telefonisch of via email annuleren.

  Een factuur voor niet afgemeld consult wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed. Immers u heeft geen behandeling ondergaan.